စာလုံးအရြယ္အစား ေျပာင္းရန္...

အဖိုးနဲ႔ေျမး...

Monday, February 22, 2016

အဖိုးျဖစ္သူက ဒီေန႔ေက်ာင္းမသြားတဲ့ ေျမးကို သူ႔ဆရာမ လာေနလို႔ တစ္ေနရာရာမွာ သြားပုန္း ခိုင္းတယ္...

ဒါေပမယ့္ ေျမးျဖစ္သူက သူ႔အဖိုးကို ဘာျပန္ေျပာ လိုက္သလဲဆိုေတာ့...

"သြားပုန္းရမွာက က်ေနာ္မဟုတ္ဘူး... အဖိုး ဆုံးသြားလို႔ဆိုၿပီး ဆရာမကို ေျပာထားလို႔ အဖိုးကသာ သြားပုန္းရမွာ" လို႔ ျပန္ေျပာ လိုက္ေလသတည္း.....။

ကိုမ်ဳိး
--------------------------------------
လြမ္းမေျပ သုတရပ္၀န္း(lwanmapyay.blogspot.com) Facebook PageTwitter Google+
comments powered by Disqus

တင္ခဲ့ၿပီးေသာ Posts မ်ား ဆက္လက္ဖတ္ရႈရန္...

                 

သိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာကို ေအာက္က Search Box ထဲမွာ ျမန္မာ/အဂၤလိပ္ ဘာသာျဖင့္ ရိုက္ထည့္၍ ရွာေဖြပါ...